forbot
Việt Nam
Bàn Thạch - Công Ty TNHH Bàn Thạch - Company in Quảng Nam , Việt Nam - Allbiz
Việt
  Bàn Thạch - Công Ty TNHH Bàn Thạch - Company in Quảng Nam , Việt Nam - Allbiz
  Ngoại tệ VND
  Bàn Thạch - Công Ty TNHH Bàn Thạch - Company in Quảng Nam , Việt Nam - Allbiz
  ALL.BIZViệt NamQuảng Nam Companies Quảng Nam Bàn Thạch - Công Ty TNHH Bàn Thạch

  Bàn Thạch - Công Ty TNHH Bàn Thạch, Quảng Nam

  quay trở về danh mục
  Bàn Thạch - Công Ty TNHH Bàn Thạch, Quảng Nam
  Thêm vào mục tuyển chọnChia xẻ với
  viết thư
  Сompany address: Quảng Nam , Việt Nam
  Số 9 Thanh Niên, P. An Xuân,Thanh Niên, Tp. Tam Kỳ
  yêu cầu gọi lại

  Company website: https://125577-vn.all.biz

  Về doanh nghiệp Bàn Thạch - Công Ty TNHH Bàn Thạch

  Chuyên khai thác, chế biến khoáng sản, tìm kiếm thăm dò địa chất, khoan địa chất công trình. Xây dựng Chống thấm và Xử lý sự cố công trình.
  khác
  Compare0
  ClearMục đã chọn: 0